Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021″

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021″

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu będzie prowadził rekrutację uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” oraz ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Termin świadczenia usług asystenta: lipiec – grudzień 2021

Z uwagi na kwotę przeznaczonych do rozdysponowania środków liczba uczestników jest ograniczona. Całkowita kwota dofinansowania: 13 833,75 zł

Głównym celemprogramu jest podejmowanie działań przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprawę funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności.

INFORMACJE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

PROGRAM SKIEROWANY JEST:

do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

UCZESTNICY PROGRAMU BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POMOCY ASYSTENTA M.IN.:

przy: wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc (np. dom, placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie, rodzina),
w czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych,
nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

1) Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

2) Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Wymagane dokumenty można składać do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1, skrzynki podawczej zamieszczonej przy budynku siedziby Ośrodka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Kartę zgłoszenia do programu wraz z kopią orzeczenia można dostarczyć także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops-raciborz.pl

INFORMACJE O NABORZE NA STANOWISKO „ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

– Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

– Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

– Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z tut. Ośrodkiem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 11.00:

– informacje o programie pod numerem tel. 32 415 26 50 wew.133

– pytania dotyczące zatrudnienia pod numerem tel. 32 415 26 50 wew.138

Źródło: Urząd Miejski w Raciborzu

Previous Roztańczony Piątek na Dniach Raciborza
Next Bezpłatne szkolenia z zakresu pszczelarstwa

Może to Ci się spodoba

Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie

W okresie od kwietnia do października 2017 roku na wniosek Dowódcy 16 Batalionu Powietrznodesantowego za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyznaczeni instruktorzy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie realizują blok

Policjanci udaremnili wprowadzenie na rynek podrobionego towaru

Funkcjonariusze Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą  KPP w Krakowie wraz z kolegami z Wydziału d/w z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie ujawnili i zabezpieczyli podrobiony towar w postaci: 395 opakowań końcówek wymiennych

Szkolenie w zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie (02.03.2017r.) z zakresu komunikowania się z osobami niesłyszącymi, poprowadzone przez p. Monikę Folwarczną oraz p. Adama Janulka, przedstawicieli Fundacji PL –

Drony nad Raciborzem w trosce o czyste powietrze

Miasto Racibórz współpracuje z Krakowskim Alarmem Smogowym w celu zdiagnozowania i przeciwdziałania problemom “smogowym”. Dziś odbył się pierwszy lot pomiarowy dronem wyposażonym w odpowiednią aparaturę do kontrolowania ilości pyłu zawieszonego

Uniwersytet Jagielloński gruntownie modernizuje swój kampus medyczny

Collegium Medicum, czyli kampus medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zostanie gruntownie odnowiony. Będzie to możliwe dzięki współpracy uczelni z partnerem prywatnym – spółką Neoświat. Jak wyjaśnia prof. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. Collegium

Krakowscy policjanci zabezpieczają Lotto Eurovolley Poland 2017

To już druga w tym roku tak duża impreza sportowa, której jednym z miast gospodarzy jest Kraków. Tym razem gościmy uczestników mistrzostw Europy w piłce siatkowej.  Turniej rozgrywany jest od

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź