Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021″

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021″

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu będzie prowadził rekrutację uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” oraz ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Termin świadczenia usług asystenta: lipiec – grudzień 2021

Z uwagi na kwotę przeznaczonych do rozdysponowania środków liczba uczestników jest ograniczona. Całkowita kwota dofinansowania: 13 833,75 zł

Głównym celemprogramu jest podejmowanie działań przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprawę funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności.

INFORMACJE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

PROGRAM SKIEROWANY JEST:

do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

UCZESTNICY PROGRAMU BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POMOCY ASYSTENTA M.IN.:

przy: wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc (np. dom, placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie, rodzina),
w czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych,
nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

1) Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

2) Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Wymagane dokumenty można składać do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1, skrzynki podawczej zamieszczonej przy budynku siedziby Ośrodka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Kartę zgłoszenia do programu wraz z kopią orzeczenia można dostarczyć także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops-raciborz.pl

INFORMACJE O NABORZE NA STANOWISKO „ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

– Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

– Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

– Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z tut. Ośrodkiem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 11.00:

– informacje o programie pod numerem tel. 32 415 26 50 wew.133

– pytania dotyczące zatrudnienia pod numerem tel. 32 415 26 50 wew.138

Źródło: Urząd Miejski w Raciborzu

Previous Roztańczony Piątek na Dniach Raciborza
Next Bezpłatne szkolenia z zakresu pszczelarstwa

Może to Ci się spodoba

Służba i pasja – spotkanie pań w MSWiA w dniu ich święta

Z okazji Dnia Kobiet Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zaprosił wyróżniające się funkcjonariuszki służb mundurowych. Jedną z nich była przedstawicielka małopolskiej Policji starszy sierżant Patrycja Pszczelińska. 8 marca

Wspólne przedsięwzięcie policji małopolskiej i holenderskiej

W dniach od 05 do 17 czerwca 2017 roku, realizując umowę o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, a Komendą Główną Policji w Hadze, dwóch funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

Kampania “Mamo! Tato! Tutaj jestem”

Śląska Policja rozpoczyna nową kampanię społeczną pn. „Mamo! Tato! Tutaj jestem”. Na działania złożą się bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami miast, edukacja najmłodszych i rodziców, a także kampania informacyjna w mediach.

Spis powszechny trwa! Zostało niewiele czasu

Już niewiele czasu pozostało aby spełnić OBOWIĄZEK spisowy, bowiem do 30 września 2021 r. na terenie kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).   Tylko 43,89 % mieszkańców Raciborza dokonało tego

Dni Bezpiecznego Internetu

W ramach obchodów Dni Bezpiecznego Internetu (Tygodnia Bezpiecznego Internetu) w 2017 roku obchodzonego pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz

Sprawca brutalnego rozboju został zatrzymany przez krakowskich policjantów

Policjanci z VI Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali sprawcę rozboju do jakiego doszło pod koniec listopada ubiegłego roku. Wówczas na wracającego po pracy do domu kierowcę MPK napadł mężczyzna. Usłyszał

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź